Pseudoeksfoliasjonsyndrom og optikerens rolle: mer enn sekundær glaukom

Jon V. B. Gjelle

Abstract


Pseudoeksfoliasjonsyndrom er et vanlig funn i en aldrende befolkning og optikere er i en unik situasjon til å avdekke syndromet for første gang. Pseudoeksfoliasjonsyndrom er mest kjent blant øyehelsepersonell som en årsak til sekundær åpenvinklet glaukom. Men syndromet er systemisk, og har andre karakteristiske okulære funn og komplikasjoner. Kasuistikken presenterer en kvinne i en alder av 88 år som er til optiker for første gang, hvor pseudoeksfoliasjon observeres. Det ble også observert nukleær katarakt og korneal endotelcelletap, noe som er vanlige funn hos pasienter med pseudoeksfoliasjonsyndrom. Pasienten får utskrevet briller for nærarbeid og blir henvist øyelege for vurdering av kataraktoperasjon. Kasuistikken tar for seg påvirkningen pseudoeksfoliasjonsyndrom har på kornealt endotel og det diskuteres hvordan pasienter med pseudoeksfoliasjon bør behandles av optiker.


Full Text: PDF

DOI: 10.5384/sjovs.vol8i1p5-9